Om Bloggar och Blommor

Bloggar och Blommor Independent Data Studies besvarar viktiga frågor som berör individen och samhället. Vårt syfte är att först utifrån data ta reda på vilka problem som finns hos folket samt vad de beror på, och därefter ta fram en plan för hur vi kan vända utvecklingen på dessa punkter.